Trwa ładowanie

Polski English

Ochrona danych i polityka prywatności

  1. Rokoko s.c jest Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

  2. Klient rejestrując się w Serwisie Mistral podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

  3. Rokoko s.c przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. Rokoko s.c w celu realizacji zamówienia udostępnia dane osobowe Klienta innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, ubezpieczyciele, serwisy aukcyjne.

  4. Rokoko s.c za zgodą Klienta przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych.

  5. Rokoko s.c za zgodą Klienta udostępnia dane osobowe Klienta osobom trzecim.

  6. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

  7. Klient zapisując się na newsletter Rokoko s.c wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami).

  8. Klient może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania newslettera Rokoko s.c.Powrót
Licencję na ten produkt posiada: ROKOKO S.C.

Ochrona danych osobowych